top of page

Кипр улсад зохион байгуулагдаж буй төслийн чанарын баталгаажуулалтын уулзалт, хэлэлцүүлэгт Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн төслийн багийн гишүүд амжилттай оролцож байна.

Европын Холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй ARTEST төсөлд Герман, Кипр, Итали, Грек болон Монгол нийт 5 улсын 10 их сургуулиуд хамрагдаж байгаа билээ. Кипр улсад зохион байгуулагдаж буй төслийн чанарын баталгаажуулалтын уулзалт, хэлэлцүүлэгт Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн төслийн багийн гишүүд амжилттай оролцож байна.


БИД ХҮМҮҮНЛЭГЧҮҮД

Бүтээлч оюун ухаан

Таны ирээдүйн амжилт

#ХүмүүнлэгийнУхааныИхСургууль


9 views0 comments

Comments


bottom of page