top of page
background photo.jpg

Түүхэн товчоо

Huis_11 logo old.png
KHIS Shuud ashiglakh logo.png
bmv.png
cisco.png

1979

Орос Хэлний Институт

МУИС-ийн бүрэлдэхүүний Орос хэлний институт үүсгэн байгуулагдав.

1990

Гадаад Хэлний Дээд Сургууль

Гадаад Хэлний Дээд Сургууль болон өргөжиж, гадаад хэлний орчуулагч, багш, хэл шинжлэл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж эхлэв.

1994

Гадаад Хэлний Дээд Сургууль

Бизнесийн удирдлага, санхүү банкны менежмент хөтөлбөрүүдээр сургалт явуулж эхлэв.

1995

ГХДС

Сэтгүүл зүйн мэргэжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхлэв.

1996

ГХДС

Ахисан түвшний магистрын сургалт явуулж эхлэв.

1998

Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль

Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль болон бүтэц зохион байгуулалтын хувьд шинэчлэгдэв. Ахисан түвшний докторын сургалт явуулж эхлэв.

1999

ХИС

  • Үндэсний хэмжээний магадлан итгэмжлэлд амжилттай орж, Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль болон өргөжив.

  • Бизнесийн удирдлагын сургууль (одоогийн Бизнесийн сургууль) байгуулагдав.

2000

ХИС

Мэдээллийн систем, програм хангамж, график дизайн мэргэжлийн хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж эхлэв.

2003

ХИС

Гадаад харилцаа, нийгмийн ухаан, иргэншил судлал мэргэжлийн хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж эхлэв.

2006

ХИС

Ази, Номхон далайн орнуудын “Дээд Боловсролын Чанарын Сүлжээ”-ний гишүүн байгууллага

2007

ХИС

Үндэсний хэмжээний хоёр дахь удаагийн магадлан итгэмжлэл.

2009

ХИС

Мэдээлэл, харилцааны менежментийн сургууль байгуулагдав.

2015-2019

ХИС

  • Олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын сургууль байгуулагдав.

  • Европын холбооны TACTIC төслийн хамтран ажиллагч сургууль

  • Олон улсын Cisco Академийн албан ёсны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч сургууль.

2018

ХИС

Үндэсний хэмжээний 3 дахь удаагийн магадлан итгэмжлэл

2018-2020

ХИС

Европыг холбооны ERASMUS MUNDUS төслийн хамтран хэрэгжүүлэгч сургууль

1982

Орос Хэлний Багшийн Дээд Сургууль

Орос Хэлний Багшийн Дээд Сургууль болж бие даасан үйл ажиллагаа явуулж эхлэв

2021

ХИС

Европын холбооны ARTEST төслийн хамтран хэрэгжүүлэгч сургууль

bottom of page