top of page
fb cover.jpg

Эрхэм зорилго

Бидний эрхэм зорилго нь хүмүүнлэг, нийгмийн ухааны салбарт хувирган өөрчлөх боловсрол, үр нөлөө бүхий судалгаагаар нийгмийн дэвшилд хувь нэмэр оруулах бүтээлч оюуныг чадавхижуулахад оршино.

Алсын хараа

Ирээдүйн манлайлагчдыг бэлтгэх олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн түншлэлийн цогцолбор их сургууль байна.

Үнэт зүйл

Бид үйл ажиллагаандаа төгөлдөршил, шударга байдал, бүтээлч сэтгэлгээ, хамтын ажиллагаа, тогтвортой хөгжлийг эрхэмлэн нийгэмд эерэг өөрчлөлт бий болгоно.

ҮР ДҮН

Өөрийгөө нээн, хөгжүүлж, нийгэмд хувь нэмэр оруулах боломжийг бид боловсролоор олгодог.

hvreelel.png

Ололт

Өөрийгөө сорин, дотоод нөөц чадамжаа илрүүлэн хөгжүүлж, зорилгоо тодорхойлон

итгэлтэй алхана.

amjilt.png

Амжилт

Оюуны бүтээл, үнэт зүйлс бий болгож бусдаас бүтээлчээр ялгарна.

communities.png

Хүрээлэл

Тасралтгүй хөгжих мэргэжлийн болон хувь хүний хүрээллээр ирээдүйн амжилтыг баталгаажуулна.

45

Жилийн түүх

86%

Сургалтын сэтгэл ханамж

100+

Эрдэмтэн, судлаачид

4000+

Суралцагчид

27000+

Төгсөлт

БҮТЭЦ

Хөтөлбөрийн хороо
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
Захирал
Захиргааны зөвлөл
Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал
Академик чиглэл хариуцсан дэд захирал
Чанарын баталгаажуулалтын алба
Судалгаа, инновацийн алба
Сургалтын алба
Санхүүгийн алба
Мэдээллийн технологийн алба
Маркетингийн алба
Хүний нөөцийн алба
Хөрөнгийн менежментийн алба
Номын сан
Оюутны хөгжлийн төв
Бизнесийн сургууль
Мэдээлэл, харилцааны менежментийн сургууль
Олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын сургууль
Хэл, Соёлын Сургууль 
Бизнесийн удирдлагын тэнхим
Компьютерийн ухааны тэнхим
Олон улс, нийгэм судлалын тэнхим
Гадаад хэлний тэнхим
Санхүү, эдийн засгийн тэнхим
Сэтгүүл медиа, технологийн тэнхим
Сэтгэл судлалын тэнхим
Англи хэлний тэнхим

ГАДААД ХАРИЛЦАА

Бид дэлхийн 14 орны 47 их, дээд сургуультай түншийн харилцаа тогтоож, хамтарсан төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна.

1.jpg
Utsunomiaaaa.jpg
3.jpg
Akita.jpg
2.jpg
Dongguk.jpg
4.jpg
Bay AU.jpg
5.jpg
Chandigarhhhh.jpg
6.jpg
Hankuk.jpg
176_819476ee.jpg
Mokwonnnnnnnnnnnnn.jpg
blcu1.jpg
Beijing.jpg
dsc_6882-edit-edit.jpg
Masaryk.jpg

ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль нь чанарын баталгаажуулалтаар сонирхлын бүлэгт багтах суралцагч, ажил олгогч, ажилтан болон бусад талуудын шаардлагад бүрэн нийцсэн олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх чанартай боловсролыг олгох үндсэн нөхцөлийг бүрдүүлдэг.


Дээрх нөхцөлийн хүрээнд Монгол улсын холбогдох хууль эрхзүйн орчин, Олон улсын ISO21001:2018 стандарт, бусад холбогдох стандартуудыг мөрдлөг болгон үндэсний болон Олон улсын магадлан итгэмжлэх байгууллагаар өөрийн үйл ажиллагаа болон хөтөлбөрийг баталгаажуулан чанарыг тасралтгүй сайжруулдаг.

 

Мөн олон улсын боловсролын байгууллага, холбоодын хамтын ажиллагааны хүрээнд байгууллагын чадамж, хөтөлбөр, эрдэм шинжилгээний ажлын хөрвөх чадварыг тогтмол бэхжүүлж байна.

apqn.png

2006 онд гишүүнээр элссэн

Хамтын ажиллагаа

(5 Их сургууль)

bmv.png

Байгууллагын магадлан итгэмжлэл (3 удаа)

Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл (10 хөтөлбөр)

acbsp.png

2017 онд гишүүнээр элссэн

ОУ хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл  

(7 хөтөлбөр)

erasmus.png

 Хэрэгжүүлсэн төсөл (3)

Төсөлд хамрагдсан

(12 багш, 300 оюутан) Сургалтын хөтөлбөр (1)

international-ass.png

 2006 онд гишүүнээр элссэн

Хамтын ажиллагаа

(5 Их сургууль)

cisco.png

Албан ёсны заах эрхтэй

(5 багш)

Сонгосон хичээл (7 хичээл)

Сертификат авсан

(100 оюутан) 

bottom of page