top of page
048.jpg

Сургалтын орчин

Суралцагч амжилттай суралцахыг дэмжсэн, чөлөөт цагаа бүтээлчээр өнгөрүүлэх орчин бүхий анги, танхим, лаборатори, номын санг хөтөлбөр бүрийн онцлог, суралцахуйн арга зүйд нийцүүлэн бүрэн тоноглож сургалтын үйл ажиллагаанд ашиглаж байна.

ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

228.jpg

Оюутны хөгжлийн төв

Төв нь 2015 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд нийгэм хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаанд оюутан суралцагчдын оролцоог нэмэгдүүлэх, ажлын байранд бэлтгэх практик ур чадварыг олгох, хувь хүний хөгжлийг дэмжсэн олон талт үйл ажиллагаа явуулдаг.

Утас: +976-77111500 /170/

И-мэйл: st.empl.o@humanities.mn

Өрөө: Хичээлийн 2-р байр 101 тоот

218.jpg

Оюутны үйл ажиллагаа

Оюутнууд өөрсдийн оролцоотойгоор нийгэм, хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан мэдлэг, мэдээлэл дамжуулж сурдаг тул ХИС нь оюутан суралцагчдийн боловсролд анхаар, оюутнуудыхаа үзэл бодлыг өргөжүүлж, нийгмийн хариуцлага гэж юу болох талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх үйл ажиллагааг ОХТ-өөр дамжуулан дамжуулан хүргэдэг

Бид Хүмүүнлэгчүүд

ХИС-ийн стратегийн төлөвлөгөөнд “Орчин үеийн дэвшилтэд технологид суурилсан суралцагчдад ээлтэй суралцахуйн орчин бүрдүүлэх“ зорилт дэвшүүлсэн бөгөөд энэ зорилтын хүрээнд өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд өөрчлөлт, шинэчлэлтүүдийг тодорхой түвшинд хийж ирсэн.

bottom of page