top of page
056.jpg

Судлаач оюутан

Мэдлэг бол эдийн засаг, улс төрийн эрх мэдлийн үндэс болж байна. Дэлхий дахинаа эргэлт буцалтгүй баттай тогтож байгаа мэдлэгийн нийгэмд хөл нийлүүлэн алхаж, мэдлэгийн эдийн засгийн өрсөлдөөнд өөрийн байр сууриа эзлэхийн тулд судлаач оюутнуудыг бэлтгэн, ирээдүйн мэдлэгтэй боловсон хүчинг ажлын байранд нийлүүлэхэд чухал анхаарал тавьж байна.

Судалгааны тэргүүлэх чиглэл

"Ассистантшип" хөтөлбөрөөр салбартаа манлайлагч эрдэмтэн багш нартай хамтран эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх боломжтой.

Судалгааны лабораториуд

Electroencephalogram

Тархи судлалын лаборатори

bottom of page